Mar Oliver Illustration

Buda entre les figues

Un dia el poeta Jaume C. Pons Alorda me regalà els versos de Buda entre les figues per adaptar-los en un conte per a nins de 0 a 100 anys.

CLIENT: Documenta Balear

ANY: 2011

© Copyright Mar Oliver