Mar Oliver Ilustración

➰IMAGEN ELÁSTICA

Mallorca | Madrid
mar.verd@gmail.com

Médicos del Mundo II

Il·lustracions pel MOTION GRAPHICS informatiu sobre la mutilació genital femenina.

PUBLICAT PER: Médicos del Mundo

ANIMACIÓ: Alberto Sernández

ANY: 2021

© Copyright MDM