Mar Oliver Il·lustració

IMATGE ELÀSTICA

Mallorca | Madrid
mar.verd@gmail.com

Hermanas para Médicos del Mundo
FAMILIA de Médicos del Mundo
FAMILIA de Médicos del Mundo en pueblo
Botiquín para Médicos del Mundo
FOTO FAMILIAR para Médicos del Mundo
FAMILIA de Médicos del Mundo

Médicos del Mundo

Il·lustracions pel MOTION GRAPHICS informatiu sobre la mutilació genital femenina.

PUBLICAT POR: Médicos del Mundo

ANIMACIÓ: Alberto Sernández

ANY: 2021

© Copyright MDM